Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, Nikola Godálová, so sídlom P. O. Hviezdoslava 2266/16, IČO: 52 556 298, DIČ: 112 598 1956, zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo živ.reg. 470-20716 (ďalej len ,,predávajúci´´) a kupujúcim, ktorým je  fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode myfashioon.sk

Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra.

Všeobecné ustanovenia

Objednávka tovaru, kúpna zmluva

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu myfashioon.sk, elektronickej pošty, správy na socialnej sieti instagram, facebook alebo telefonicky.

Kupujúci si objedná tovar korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, e-mailom, správou na socialnej sieti instagram, facebook alebo telefonicky.

Každá objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti: meno, priezvisko, poštovú adresu a PSČ, telefónny kontakt, e-mail. Potvrdená a odoslaná objednávka sa na účely týchto VOP ďalej považuje za zmluvu o kúpe tovaru a medzi kupujúcim a predávajúcim od tohto momentu vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Prijatím objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje, že za objednaný a dodaný tovar zaplatí celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a tiež, že s nimi súhlasí. Kupujúci je na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok dostatočným spôsobom upozornený. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že uvedené údaje sú správne a pravdivé.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky, následne potvrdenie objednávky a údaje na uhradenie faktúry.

Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába, je vypredaný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru v čase spísania objednávky. V takomto prípade bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom späť na ním vybraný účet.

Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku najneskôr pred jej expedíciou. Kupujúci je povinný o tom informovať predávajúceho na e-mailovej adrese info@myfashioon.sk alebo telefonicky na čísle +421 940 049 978. V prípade, že nebude objednávka zrušená do tejto doby a bude vyexpedovaná, predávajúci má nárok požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. V prípade, že kupujúci nie je z akéhokoľvek dôvodu schopný prevziať zásielku, je povinný predávajúceho o tom bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. Objednávky vykonané cez sociálnu sieť Instagram a Facebook nie je možné zrušiť. V takom prípade sa tovar kupuje výhradne pre zákazníka a nie je možné objednávku zrušiť. 

Platobné podmienky

DOPRAVA PRE SR:

Kuriér GLS : 3,70€ (platba online,vopred na účet)

Kuriér GLS : 4,40€(dobierka)

PACKETA : 3,80€ (platba online,vopred na účet)

Osobný odber – 0€

DOPRAVA PRE ČR:

Kuriér GLS : 8,00€ (platba online,vopred na účet)

PACKETA : 5,50€ (platba online,vopred na účet)

Ostatné krajiny v EU:

Kuriér GLS – cena dohodou

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • online platba 
  • dobierka ( KURIÉR GLS )

Dodacie podmienky

Tovar bude kupujúcemu doručený zvoleným spôsobom a to zásielkovňou alebo kuriérom.  Za objednaný tovar účtuje predávajúci prepravné náklady podľa tarify vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátiť tovar najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v pôvodnom, obale, zabalený, poštou na adresu: Nikola Godálová, Odbojárov 4619/35A, 955 01 Topoľčany.

Peniaze budú kupujúcemu vrátené  na účet najneskôr do 14 dní od prevzatia zásielky.

Tovar sa vracia v štandardnom balení (kuriérska obálka), kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia v prípade, že sa jedná o odstúpenie zmluvy.

Spodné prádlo nie je možné vrátiť, z hygienických dôvodov.

Tovar ktorý je na objednávku a je výlučne zakúpený priamo pre zákazníka nie je možné VRÁTIŤ.

Kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v momente vytvorenia písomnej objednávky na našom instagramovom účte @myfashioon.sk, facebooku My Fahioon, emailom info@myfashioon.sk alebo priamo cez náš eshop www.myfashioon.sk.

Záručná lehota

Záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v sporných prípadoch môže byť predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním.

Reklamácia tovaru

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci obdržal, je poškodený, má inú výrobnú vadu alebo sa vada vyskytla počas jeho používania, vyplní kupujúci Reklamačný formulár, a spolu s tovarom, dokladom o kúpe/faktúrou ho doručí na adresu Nikola Godálová, Odbojárov 4619/35A, 955 01 Topoľčany. Následne bude kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom o ďalšom postupe.

Tovar je z hygienických dôvodov prijatý na reklamáciu len riadne vyčistený. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

  • mechanickým poškodením spôsobené kupujúcim,
  • nadmerným zaťažovaním,
  • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
  • nevhodným ošetrovaním,
  • chybnou manipuláciou s tovarom,
  • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Kontakt na predávajúceho:

Predávajúci : Nikola Godálová

e-mail: info@myfashioon.sk

Telefón: +421 940 049 978

Zodpovedný vedúci pre eshop: Nikola Godálová

Poštová adresa: Odbojárov 4619/35A, 955 01 Topoľčany

Číslo účtu IBAN (TB): SK62 1100 0000 0029 3649 6102

Nikola Godálová

P. O. Hviezdoslava 2266/16, 955 01 Topoľčany

IČO: 52 556 298

DIČ: 112 598 1956

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.04.2020, pričom sa riadia Slovenským právnym poriadkom a prevádzkovateľ Nikola Godálová si vyhradzuje právo ich zmeny aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vždy aktuálne obchodné podmienky zverejní na svojej internetovej stránke myfashioon.sk/vseobecne-obchodne-podmienky.

Nákupný košík
Facebook Instagram
Na zlepšenie vášho zážitku na našej webovej stránke používame cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Začnite písať, aby ste videli produkty, ktoré hľadáte.
Obchod
0 Wishlist
0 items Košík
Môj účet

Môj účet

Nemáte ešte účet ?